Management kvality

Management kvality společnosti

Dystiff s.r.o. má již od roku 1999 zaveden a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro technicko-inženýrské činnosti ve strojírenství, a to v oblastech:

  • Statická a dynamická analýza strojních zařízení a potrubních systémů.
  • Monitorování strojních zařízení, navrhování, kompletace a dodávání diagnostických, monitorovacích
    a zabezpečovacích systémů (do 04/2017).
ISO9001cz ISO9001cz CMIsm


Kvalifikace zákazníky

SIGMA GROUP a.s.

… společnost DYSTIFF s.r.o. byla zařazena do seznamu dodavatelů SIGMA GROUP a.s. a SIGMA DIZ spol. s r.o. pro výpočty technologických zařízení a potrubních tras.

ŠKODA JS a.s.
... společnost DYSTIFF s.r.o. byla zařazena do seznamu dodavatelů pro výpočty technologických zařízení a potrubních tras pro tuzemské zakázky.

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek