Výpočty

Výpočty potrubních tras

 • vytváření výpočtových modelů pro metodu konečných prvků pro zákazníka
 • výpočet pevnosti
 • návrh uložení potrubí
 • optimalizace trasy z hlediska teplotních dilatací a uložení
 • zajištění seizmické odolnosti
 • návrhové výpočty základních rozměrů komponent potrubí dle norem
 • hodnocení komponent potrubních tras (armatury, přírubové spoje, průchodky)
 • zpracování dokumentace vybraných zažízení pro jadernou energetiku

Výpočty strojních a technologických zařízení
(se specializací na čerpadla, armatury, tlakové nádoby, výrobní stroje, kouřovody velkých rozměrů)

 • výpočty metodou konečných prvků
 • analytické výpočty dle norem (EN 13445, ASME, PNAE, ...)
 • vytváření výpočtových modelů pro metodu konečných prvků pro zákazníka
 • napěťově-deformační výpočty
 • výpočty teplotních polí
 • výpočty stability a boulení
 • výpočty vlastních frekvencí, harmonické odezvy a odezvy na různé typy buzení
 • hodnocení statické pevnosti, cyklické pevnosti, stability
 • hodnocení zbytkové životnosti
 • hodnocení odolnosti vůči nestabilnímu lomu
 • hodnocení seizmické odolnosti
 • hodnocení funkční způsobilosti při seizmické události
 • výpočty zatížení upevňovacích prvků strojů, návrh a hodnocení kotvení do stavby
 • hodnocení těsnosti přírubových spojů
 • zpracování dokumentace vybraných zařízení pro jadernou energetiku
Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek