Výpočty strojů a zařízení

Reference (2006 - 2019)
Rok Zákazník Název výpočtu, analýzy (projekt)
2006 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí primárního vzduchu. Projekt TEMBEC.
2007 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí čištění spalin. Envirgy. Projekt Dürnrohr.
2007 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí primárního vzduchu. Projekt UMEA.
2008 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí velkého průměru. Projekt MAXAU.
2011 AVS design, Ostrava Pevnostní výpočet rekonstrukce potrubí. Strabag. Projekt Laziska.
2013 AVS design, Ostrava Pevnostní výpočet spalovací komory. Projekt Swedspan Malacky.
2014 AVS design, Ostrava Pevnostní výpočet kouřovodů. Projekt MJÖLBY.
2014 AVS design, Ostrava EMĚ 1, K1-K6. Střecha nového třídiče. Posouzení únosnosti.
2016 AVS design, Ostrava Pevnostní posouzení napájecí, odplyňovací a kondenzátní nádrže.
2017 AVS design, Ostrava Pevnostní pozouzení upevnění nádrže odpadních vod na vagonu Regiojet.
2019 AVS design, Ostrava Posouzení pevnosti kruhového víka cyklonu.
2006 NOEN, Uničov Pevnostní výpočet otočné desky a výsypného ramene zakladače VASP.
Projekt Sishen.
2006 Timken ČR, Brno Výpočet volnoběžné spojky.
2008 Timken ČR, Brno Výpočet teplotních deformací bloku motoru.
2007 ARAKO, Opava Pevnostní výpočty uzavíracích ventilů pro jaderný průmysl.
2008 Mostro, Praha Pevnostní posouzení zpětných ventilů.
2006 SIGMA Energo, Třebíč Zvýšení seizmické odolnosti čerpadla.
2008 SIGMA Energo, Třebíč Hodnocení seizmické odolnosti vysokotlakého čerpadla 1TK.
2006 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Výpočet rovnacího stroje srdcovek.
2006 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Výpočet portálového jeřábu.
2009 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Výpočet kolejových kluzných podložek.
2009 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Optimalizace kolejového dilatačního zařízení.
2009 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Pevnostně deformační výpočet odlitků.
2013 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Posouzení pevnosti bezpečnostního krytu váhy při prasknutí pružiny.
2007 SIGMA, Lutín Optimalizace intervalu provozních kontrol hlavních cirkulačních čerpadel, JE Bohunice.
2007 SIGMA, Lutín Optimalizace intervalu provozních kontrol hlavních cirkulačních čerpadel, JE Mochovce.
2011 SIGMA, Lutín Pevnostní hodnocení výtlačné spirály čerpadla A-600-HVBW.
2013 SIGMA, Lutín Statický výpočet horní desky stolice napájecího čerpadla. 660 MWE Ledvice.
2013 SIGMA, Lutín Posouzení únavové pevnosti kolektorů ostřiků okují stolice DUO.
2013 SIGMA, Lutín Posouzení únavové pevnosti tělesa RČA Tiefenbach.
2013 SIGMA, Lutín Posouzení dynamických vlastností soustavy čerpadel a únosnosti ocelové konstrukce. Třeboradice.
2018 SIGMA, Lutín Výpočet pevnosti vysokotlaké potrubní trasy čerpací stanice systému ostřiku okují.
2009-12 SIGMA Lutín (ŠKODA JS) JE Mochovce, Bloky 3, 4, Průkazná dokumentace zařízení primárního okruhu.
2018 SIGMA Lutín (ŠKODA JS) JE Mochovce 1, 2: Zvýšení seizmické odolnosti opěrného rámu HCČ-317.
2016 ŠKODA JS HCC-195M, Záporožská JE. Kontrolní výpočet hlavního přírubového spoje s těsněním T-5824.
2019 SIGMA Slovakia Posouzení dynamických vlastností vertikálního čerpacího soustrojí 600-CVFV.
2011 ISH&MSA, Olomouc Výpočet čerpadla BETA-37.
2006 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Modern Enerji.
2007 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Ambatovy.
2008 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Bagfas.
2008 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt BOLEO ACID.
2009 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt YFY CHIU TANG.
2009 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt LULEBURGAZ.
2011 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt GUNUNG MEGANG.
2012 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Dedeli Bilecik.
2012 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Cengiz II.
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Eagle Valley.
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Stavrolen.
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Tupras.
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Gunjang Energy 3.
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Canfor.
2014 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Fort St. James.
2014 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Delek Sorek.
2014 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Merritt.
2015 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt CHILCA.
2016 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Siam Kraft.
2016 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt E TEC.
2016 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Sonora.
2016 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Quincy.
2016 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Rock Salt.
2017 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt MCLBA.
2017 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Northwood.
2017 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Sugat.
2018 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí. Projekt Gulf Chana Green.
2008 HYDROSYSTEM project, Olomouc Optimalizace a hodnocení potrubí vysokotlakého ostřiku.
2011 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet síta homogenizátoru.
2012 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet komory separátoru.
2013 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet tělesa rezonátoru.
2014 HYDROSYSTEM project, Olomouc Homogenizátor NGP-500. Posouzení statické a únavové pevnosti.
2014 HYDROSYSTEM project, Olomouc Spoj víka tlakové komory s použitím dělených spojek. Výpočet pevnosti.
2014 HYDROSYSTEM project, Olomouc Rezonátor DN300 PN350. Posouzení pevnosti, stanovení dynamických vlastností.
2015 HYDROSYSTEM project, Olomouc Čerpadla WOMA 550ARP P70. Posouzení pevnosti šroubů , posouzení sedla sacího ventilu.
2016 HYDROSYSTEM project, Olomouc Usazovací nádrž průměr 2800 mm. Posouzení statické pevnosti.
2017 HYDROSYSTEM project, Olomouc Akumulátorová stanice Constellium Děčín. Měření vibrací, posouzení vibrací na soustrojí.
2017 HYDROSYSTEM project, Olomouc Posouzení statické a cyklické pevnosti rezonátoru DN300, PN350.
2018 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet tělesa rezonátoru (p=35 MPa).
2018 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet komory horizontálního dávkovače (p=35 MPa).
2012 S-ARMAT, Dolní Benešov Torzní analýza napájecího soustrojí, Planta Centro Cadafe.
2012 Renetra Drahotuše CSI 500-40V. Posouzení dynamických vlastností soustrojí motor-čerpadlo-základový rám.
2012 Renetra Drahotuše CSI 300-500D, CSA 400-720. Výpočet kotvení základového rámu čerpadel.
2013 Renetra Drahotuše Kotvení vertikálních čerpadel 51MX.
2014 Renetra Drahotuše Kotvení vertikálního čerpadla CSI 600-3V.
2015 Renetra Drahotuše Čerpací agregáty CSI-500-1050 D. Posouzení kotvení, pevnosti rámů, dynamická analýza.
2015 Renetra Drahotuše Dynamická analýza čerpacího soustrojí CDSV 600-700.
2016 Renetra Drahotuše CSI 700-600 D. Posouzení kotvení, pevnosti rámu, dynamických vlastností soustrojí.
2016 Renetra Drahotuše Čerpadlo CSA 80-250. Výpočet pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti.
2017 Renetra Drahotuše Kotvení čerpadel CSA 050-200, 300-400, 301-400, CSI 032-160, 150-400.
2017 Renetra Drahotuše Kotvení čerpadel CSIV 500-500, CSIV 700-700.
2018 Renetra Drahotuše Kotvení čerpadel CSE 40-160, CSE 40-200, CSE 32-250.
2018 Renetra Drahotuše Posouzení pevnosti rámů čerpadel CRA 150-150EM, CRA 250-250L, CRA 150-100G.
2006 JE Temelín Výpočet těsnosti hlavního cirkulačního čerpadla.
2011 JE Temelín Vyhodnocení diagnostických údajů hlavního cirkulačního čerpadla.
2011 JE Temelín Přepočet šroubového spoje hlavního cirkulačního čerpadla.
2012 JE Temelín Řešení vibrací hlavních kondenzátních čerpadel.
2013 JE Temelín Řešení zvýšených vibrací motorů čerpadel TQ.
2013 JE Temelín Řešení zvýšených vibrací čerpadel SD.
2015 JE Temelín PČ 1TBN2. Posouzení relativních vibrací hřídele v axiálním směru.
2015 JE Temelín Analýza problematiky zvýšených vibrací a kotvení elektromotoru.
2018 JE Temelín Analýza dopadů vibračního chování potrubí EPK.
2018 JE Temelín Řešení problému zvýšených vibrací vývěv TBN.
2018 JE Temelín Výpočet těsnosti HDR HCČ-195M s talířovými pružinami Grewis.
2017 JE Dukovany Posouzení statické pevnosti pláště čerpadla 250-KHX po opravě.
2019 JE Dukovany Dopracování průkazné dokumentace HCČ-317.
2019 JE Dukovany Dopracování průkazné dokumentace zařízení pomocných systémů HCČ-317.
2019 JE Dukovany Dopracování průkazné dokumentace havarijního doplňovacího čerpadla.
2017 Elektrárna Chvaletice Dynamická analýza vertikálních čerpadel surové vody 400-CVFV.
2013 RegioJet Praha Pevnostní posouzení upevnění rámu zdroje SSVC 43 na vagon tyupu AB.
2013 RegioJet Praha Pevnostní posouzení upevnění fekální nádrže ASTRA.
2014 LASKI Smržice Podvozek štěpkovače. Posouzení statické a cyklické pevnosti.
2015 LASKI Smržice Rám přívěsu pro vysavač listí. Posouzení statické a cyklické pevnosti.
2017 LASKI Smržice Rotor štěpkovače. Posouzení pevnosti.
2014 VST Engineering Pardubice Výpočet tlakové odolnosti sila na slad.
2016 VST Engineering Pardubice Výpočet odolnosti proti výbuchu vertikálního šrotovníku.
2016 VST Engineering Pardubice Výpočet odolnosti proti výbuchu zásobníku na obiloviny.
2017 VST Engineering Pardubice Výpočet odolnosti proti výbuchu cyklonu.
2017 VST Engineering Pardubice Výpočet odolnosti proti výbuchu filtru.
2018 VST Engineering Pardubice Výpočet odolnosti proti výbuchu vertikálního zásobníku.
2016 ÚJV Řež HCČ-317, Rovenská JE, 1., 2. blok. Výpočet seizmické odolnosti.
2016 ÚJV Řež HCČ-317, Rovenská JE, 1., 2. blok. Výpočet statické a cyklické pevnosti.
2016 VYNCKE, Frýdek Místek Pevnostní posouzení patek přivařených na membránové stěně kotle.
2017 VYNCKE, Frýdek Místek Pevnostní posouzení a optimalizace rozložení rozpěrek dvojité stěny kotle.
2017 FLUID Engineering Olomouc Tlumič rázů DN300 PN250. Posouzení statické a cyklické pevnosti.
2017 DC Pumps Dolní Benešov Dynamická analýza čerpadla Flowserve.
2017 DC Pumps Dolní Benešov Dynamická analýza vertikálních čerpadel 150-MVH/SS.
2016 SIGMA PUMPY Hranice Čerpadlo PCX-3. Posouzení šroubového spoje hydraulické části ke klikové skříni.
2017 SIGMA PUMPY Hranice Čerpadlo P-PAX-3-160-63-430-UC. Posouzení pevnosti šroubů hydraulické části.
2014 PME Přerov Separátor. Dynamická analýza rotoru.
2015 PME Přerov Nosný rám kontejnerového chladiče. Posouzení pevnosti.
2015 PME Přerov Manipulátor mlecích koulí. Posouzení pevnosti.
2016 PME Přerov Vahadlo 15 t pro manipulaci s plechy. Posouzení statické únosnosti.
2018 PME Přerov Chladič kontejnerový. Posouzení pevnosti.
2018 PME Přerov Kontejner pro uložení PTR článků. Posouzení pevnosti.
2019 PME Přerov Třídič. Posouzení pevnosti vnějšího pláště.
Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek