Výpočet potrubí oleje pro ložiska čerpadla

Popis modelu potrubní trasy
Olej je olejovými čerpadly čerpán z nádrže a přes chladiče je veden ložiskům zařízení. Mezi nádrží a čerpadly jsou umístěny olejové filtry. Součástí výpočtového modelu potrubí oleje jsou i potrubí přívodu chladící vody do chladičů,
potrubí přívodu oleje do nádrže, potrubí vypouštění a odvzdušnění jednotlivých větví.


Zatížení
Hmotnost potrubí, uzavíracích prvků, oleje, izolace.
Tlak a teplota oleje.
Posuvy v místě nátrubků nádrží, čerpadel, filtrů, chladičů.
Spektrum odezvy pro místnost, ve které je potrubí umístěno.

Výpočet
Napětí v potrubních dílech (kolena, redukce, T-kusy).
Cyklická pevnost potrubních dílů.
Zatížení opor, závěsů, průchodek stavební částí.
Zatížení nátrubků nádrží, čerpadel, filtrů, chladičů.
Zatížení armatur.
Maximální posuvy potrubí, možnost interakce z okolím.
Posuvy odběrových míst.

Doplňkové hodnocení
Posouzení armatur dle OTT-87.
Posouzení únosnosti opěrných konstrukcí.
Posouzení pevnosti a životnosti průchodek stavební částí.
Posouzení těsnosti přírubových spojů.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek