Výpočet olejové nádrže

Popis nádrže
Svařovaná nádrž tvaru kvádru. Stěny nádrže jsou vyztuženy profily, dno nádrže je přivařeno k roštu. Patky nádrže jsou umístěny na podstavci z profilové oceli. Nádrž je otevřená do atmosféry.

Zatížení
Vlastní tíha nádrže a podstavce
Hydrostatický tlak oleje
Teplota oleje
Síly a momenty od připojeného potrubí
Spektrum odezvy pro podlaží, na kterém je nádrž umístěna

Výpočet
Vlastní tvary kmitání nádrže s kapalinou
Odezva na seizmické zatížení
Odezva na statické zatížení
Stabilita podstavců

Hodnocení
Napětí ve stěnách a nátrubcích nádrže
Únosnost podstavců
Únosnost kotevních šroubů nádrže

 

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek