Výpočet kozlíkového čerpadla

Popis čerpadla
Horizontální, odstředivé, jednostupňové, spirální čerpadlo. Čerpadlo a elektromotor jsou umístěny na společné základové desce z ocelových profilů. Pro spojení čerpadla a elektromotoru je použita pružná spojka.

Zatížení
Vlastní tíha jednotlivých dílů čerpadla, eletromotoru, spojky, rámu a náplní.
Utažení šroubů přírubových spojů.
Tlak a teplota dopravovaného média.
Hydraulické síly od oběžného kola.
Síly a momenty od připojeného potrubí.
Kroutící moment elektromotoru.
Spektrum odezvy pro podlaží, na kterém je čerpadlo umístěno.
Přípustné vibrace při provozu čerpadla.


Výpočet
Teplotní pole.
Vlastní frekvence soustrojí.
Kritické otáčky rotoru.
Tuhosti v místě hrdel čerpadla (pro výpočet připojených potrubních tras).
Odezva na statické a teplotní zatížení.
Odezva na seizmické zatížení.
Odezva na zatížení od vibrací.
Utahovací momenty šroubů přírubových spojů hrdel a potrubí.
Zatížení stavební části pod rámem čerpadla.


Hodnocení
Statická pevnost těles čerpadla, přírubových šroubů a základového rámu při provozním zatížení.
Cyklická pevnost tlakových částí čerpadla a přírubových šroubů při provozním zatížení.
Odolnost tlakových částí a přírubových šroubů proti nestabilnímu lomu.
Statická pevnost těles čerpadla, šroubů a základového rámu při kombinaci provozního a seizmického zatížení.
Těsnost přírubových spojů a ucpávky hřídele při kombinaci provozního a seizmického zatížení.
Statická a cyklická pevnost hřídele čerpadla.
Funkční způsobilost čerpadla při seizmické události.
Únosnost kotevních šroubů rámu čerpadla do stavební části.
Hraniční seizmická odolnost čerpadla (HCLPF).

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek