Výpočet seizmické odolnosti elektromotoru

Popis elektromotoru
Horizontální, patkový, trojfázový, asynchronní elektromotor. Kostra elektromotoru je z šedé litiny, štíty z litiny
s kuličkovým grafitem.

Cíl výpočtu
Posouzení seizmické odolnosti mechanických dílů elektromotoru.
(Výpočet předcházel seizmickým zkouškám elektromotoru.)

Zatížení
Tíha jednotlivých částí elektromotoru.
Předepnutí šroubů, axiální síla vyvozená vlnovcovými pružinami.
Zatížení od magnetického tahu.
Radiální zatížení od přenosového členu spojky.
Zatížení od ekvivalentní části elektrického kabelu.
Setrvačné síly vyvolané sezmickou událostí (popsané podlažními spektry odezev).

Výpočet
Vlastní frekvence kmitání rotoru v příčném a podélném směru.
Vlastní frekvence statoru.
Výchylky rotoru, změna mezery mezi rotorovým a statorovým svazkem.
Axiální a radiální síly na ložiska.
Napětí v kostře elektromotoru, štítech elektromotoru a v skříni svorkovnice.
Napětí v spojovacích šroubech. 
Zatížení šroubů připevňujících elektromotor k základové desce.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek