Torzní analýza rotoru napájecího soustrojí

Popis soustavy
Soustavu napájecího soustrojí tvoří:
- podávací čerpadlo,
- pružná spojka,
- elektromotor,
- zubová spojka,
- hydrodynamická spojka s převodovkou,
- pružná spojka,
- napájecí čerpadlo.


Cíl výpočtu
Cílem výpočtu bylo posouzení dynamických vlastností rotoru napájecího soustrojí z hlediska torzního kmitání.
Výpočet a posouzení byly provedeny dle předpisu API 610 a postupů a doporučení uvedených v
API 684.

Popis výpočtového modelu
Výpočtový model rotorové soustavy pro výpočet torzního kmitání sestává z modelů jednotlivých hřídelů a modelů diskrétních prvků. Model hřídelů je tvořen soustavou navazujících nosníkových prvků. Diskrétní prvky jsou hmoty, které jsou na hřídelích nasazeny a přispívají pouze svým momentem setrvačnosti. Dalším typem diskrétního prvku jsou pružné či tlumící členy, spojující jednotlivé rotory či rotor se statorem.

Postup výpočtu
Výpočet dynamických vlastností rotorové soustavy byl proveden programem ANSYS. Analýza byla provedena pro celou rotorovou soustavu soustrojí a též samostatně pro části oddělené dynamicky poddajným členem – hydrodynamickým převodem spojky. Výpočet byl proveden pro "suchý" a "mokrý" rotor podávacího a napájecího čerpadla.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek