Výpočet stroje na rovnání srdcovek


Srdcovka je jednou ze součástí kolejové výhybky. V srdcovkové části výhybky dochází k překřížení kolejnic
a k oddělení kolejí dvou různých směrů.


Předmětem výpočtového hodnocení byla nosná ocelová konstrukce stroje tvořená pracovním stolem, dvěma pohyblivými rámy a opěrou (dorazem) umístěnou na pracovním stole.

Základním zatížením byla maximální síla od svislého a vodorovného hydraulického válce. Při práci stroje může být olej tlačen pouze do jednoho hydraulického válce, ostatní válce v tom okamžiku slouží pouze pro přidržení rovnaného kusu.

Opěra může být, podle velikosti rovnaného kusu, umístěna do tří pozic. Rámy se mohou posouvat po celé délce stolu. Svislé válce mohou být nastaveny do libovolné pozice před opěrou.

Výpočet byl zaměřen na:
- napětí v jednotlivých částech konstrukce,
- napětí ve svarových spojích a spojovacích šroubech,
- velikost lokálních odlehnutí jednotlivých částí,
- únosnost kotevních šroubů rámu stroje do betonu (HILTI).


Součástí výpočtu byla optimalizace nosné ocelové konstrukce stroje z hlediska pevnosti a tuhosti.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek