Statická analýza konstrukce filtru

Popis konstrukce
Předmětem analýzy byl šestikomorový textilní filtr včetně přívodního rozdělovacího potrubí a výstupního sběrače
s ovládacími klapkami. Ve filtru jsou spaliny v průběhu procesu čištění zbavovány mechanických částic.
Rozměry vlastního filtru: výška 13 m, délka 15 m, šířka 11 m.
Dimenze přívodního potrubí: 2,4 x 2,4 m.
Filtr je ustaven na samostatné podpůrné ocelové konstrukci.


Cíl analýzy
Výpočet a vyhodnocení:
1) deformace konstrukce,
2) napětí v potrubí a ve filtru,
3) napětí v připojených částech ocelových konstrukcí,
4) odolnosti vůči ztrátě stability,
5) zatížení podpůrné ocelové konstrukce.

Zatížení konstrukce
- vnitřní přetlak i podtlak,
- vysoká provozní teplota,
- vlastní hmotnost a hmotnost odloučeného popílku,
- seizmické účinky.

Posouzení konstrukce
Posouzení konstrukce bylo provedeno dle:
- EN 13445-3: Netopené tlakové nádoby, část 3 - tlaková obálka a potrubí.
- EN 01993-1: Navrhování ocelových konstrukcí - podpůrné ocelové konstrukce.

Výpočet probíhal paralelně s vlastním konstruováním filtru. Součástí výpočtu byly i úpravy a optimalizace provedení
dílů z hlediska únosnosti a tuhosti.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek