Snížení vibrací vertikálního čerpadla

Popis soustrojí
Odstředivé vertikální čerpadlo s elektromotorem s regulací otáček v rozsahu 500 až 990 min-1. Provedení do tzv. mokré jímky.

Při provozu čerpadla se v regulačním pásmu začaly projevovat zvýšené provozní vibrace soustrojí. Maxima vibrací byla vázána na horní část elektromotoru a na určité otáčky.

Příčina
Existence vlastních frekvencí příčného ohybového kmitání celého dynamického systému (čerpadlo, elektromotor,
výtlačné potrubí, základová deska) uvnitř a poblíž okrajů regulační oblasti čerpadel.

Řešení
Úprava dynamického systému čerpadla tak, aby se jeho vlastní frekvence ohybového kmitání přesunuly mimo rozsah regulační oblasti. Tohoto požadavku bylo dosaženo:

- dynamickým oddělením čerpadla a výtlačného potrubí,
- pružným uložením čerpadla,
- zvýšením ohybové tuhosti vodící trouby.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek