Snížení vibrací horizontálního čerpadla

Popis čerpadla
Čtyřstupňové barelové odstředivé čerpadlo s patkami umístěnými v rovině hřídele. Provozní otáčky čerpadla se pohybují
v rozsahu 8400 min-1 (140 Hz) až 9000 min-1 (150 Hz).


Čerpadlo při provozu vykazovalo zvýšené hodnoty vibrací.


Příčina
Výpočtem metodou konečných prvků a experimentálně zjištěnými tvary provozního kmitání bylo potvrzeno, že čerpadlo
je v rámci svého regulačního pásma provozováno v blízkosti vlastních frekvencí.


Řešení
Přeladění vlastních frekvencí čerpadla mimo oblast provozních otáček rekonstrukcí základového rámu (frémy) čerpadla.


Přílišné vyztužení základového rámu by však mohlo způsobit posun jiné skupiny frekvencí do  oblasti provozních otáček čerpadla, proto byla nová konstrukce rámu výpočtově ověřována a optimalizována.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek