Výpočet potrubí oleje a koksárenského plynu

Popis potrubních tras
Potrubní trasa termálního oleje přivádí olej o teplotě 300°C ze směšovacího kolektoru do výměníku.
Potrubí je dimenzí DN300 až DN100.
Potrubní trasa koksárenského plynu přivádí plyn do benzolové pračky. Potrubí je dimenze DN1400.

Zatížení
Hmotnost potrubí, uzavíracích prvků, média, izolace.
Tlak a teplota média.
Posuvy v místě nátrubků technologických zařízení.
Zatížení větrem (potrubí koksárenského plynu).

Výpočet
Napětí v potrubních dílech (kolena, redukce, T-kusy).
Zatížení opor a závěsů.
Zatížení nátrubků technologických zařízení.
Maximální posuvy potrubí.

Doplňkové hodnocení
Posouzení potrubí DN 1400 v místě sedel opor dle EN 13445.

Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek