Výpočty strojů a zařízení

Reference (2006 - 2013)  
     
Rok Zákazník Projekt
     
2006 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí primárního vzduchu, Projekt TEMBEC
2007 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí čištění spalin, Envirgy, Projekt Dürnrohr
2007 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí primárního vzduchu, Projekt UMEA
2008 AVS design, Ostrava Statický výpočet potrubí velkého průměru, Projekt MAXAU
2011 AVS design, Ostrava Pevnostní výpočet rekonstrukce potrubí, Strabag, Projekt Laziska
2013 AVS design, Ostrava Pevnostní výpočet spalovací komory. Projekt Swedspan Malacky
     
2006 ENEZA, Třinec Pevnostní výpočet tlakové nádoby "Tank for luftforming tilt"
2006 ENEZA, Třinec Pevnostní výpočet tlakové nádoby "Washer oxygen piping"
     
2007 ARAKO, Opava Pevnostní výpočet uzavíracích ventilů pro jaderný průmysl
     
2006 SIGMA Energo, Třebíč Zvýšení seizmické odolnosti čerpadla
2008 SIGMA Energo, Třebíč Hodnocení seizmické odolnosti vysokotlakého čerpadla
     
2007 SIGMA, Lutín Optimalizace intervalu provozních kontrol hlavních cirkulačních čerpadel,
JE Bohunice
2007 SIGMA, Lutín Optimalizace intervalu provozních kontrol hlavních cirkulačních čerpadel,
JE Mochovce
2011 SIGMA, Lutín Pevnostní hodnocení výtlačné spirály čerpadla A-600-HVBW
2013 SIGMA, Lutín Statický výpočet horní desky stolice napájecího čerpadla.
660 MWE Ledvice
2013 SIGMA, Lutín Posouzení únavové pevnosti kolektorů ostřiků okují stolice DUO
2013 SIGMA, Lutín Posouzení únavové pevnosti tělesa RČA Tiefenbach
2013 SIGMA, Lutín Posouzení dynamických vlastností soustavy čerpadel a únosnosti
ocelové konstrukce. Třeboradice
     
2009-13 SIGMA, Lutín, Škoda JS Plzeň JE Mochovce, bl. 3, 4, Průkazná dokumentace zařízení primárního okruhu
     
2006 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Modern Enerji
2007 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Ambatovy
2008 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Bagfas
2008 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Boleo Acid
2009 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Yfy Chiu Tang
2009 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Luleburgaz
2011 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Gunung Megamg
2012 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Dedeli Bilecik
2012 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Cengiz II
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Eagle Valley
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Stavrolen
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Tupras
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Gunjang Energy 3
2013 Siemens Turbomachinery, Brno Kotvení turbosoustrojí, Projekt Canfor
     
2008 HYDROSYSTEM project, Olomouc Optimalizace a hodnocení potrubí vysokotlakého ostřiku
2011 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet síta homogenizátoru
2012 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet komory separátoru
2012 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet tělesa rezonátoru
2013 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet tělesa homogenizátoru
2013 HYDROSYSTEM project, Olomouc Pevnostní výpočet tělesa rezonátoru
     
2008 Mostro, Praha Pevnostní posouzení zpětných ventilů
     
2006 Timken ČR, Brno Výpočet volnoběžné spojky
2008 Timken ČR, Brno Výpočet teplotních deformací bloku motoru
     
2006 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Výpočet rovnacího stroje srdcovek
2006 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Výpočet portálového jeřábu
2009 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Výpočet kolejových kluzných podložek
2009 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Optimalizace kolejového dilatačního zařízení
2009 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Pevnostně deformační výpočet odlitků
2013 DT výhybkárna a strojírna, Prostějov Posouzení pevnosti bezpečnostního krytu testovacího zařízení pružin
     
2011 ISH&MSA, Olomouc Výpočet čerpadla BETA-37
     
2006 ČEZ Praha, JE Temelín Výpočet těsnosti hlavního cirkulačního čerpadla
2011 ČEZ Praha, JE Temelín Vyhodnocení diagnostických údajů hlavního cirkulačního čerpadla
2011 ČEZ Praha, JE Temelín Přepočet šroubového spoje hlavního přírubového spoje HCČ
2012 ČEZ Praha, JE Temelín Řešení vibrací hlavních kondenzátních čerpadel
2013 ČEZ Praha, JE Temelín Řešení zvýšených vibrací motorů čerpadel TQ
2013 ČEZ Praha, JE Temelín Řešení zvýšených vibrací vertikálních čerpadel SD
     
2012 S-ARMAT, Dolní Benešov Torzní analýza napájecího soustrojí, Planta Centro Cadafe
     
2006 NOEN, Uničov Pevnostní výpočet otočné desky a výsypného ramene zakladače VASP,
Projekt Sishen
     
2012 RENETRA, Drahotuše Posouzení dynamických vlastností soustrojí motor-čerpadlo-základový rám
(CSI 500-40V)
2012 RENETRA, Drahotuše Výpočet kotvení základového rámu čerpadel CSI 300-500D, CSA 400-720
2013 RENETRA, Drahotuše Výpočet kotvení vertikálních čerpadel 51MX
     
2013 RegioJet, Praha Pevnostní posouzení upevnění rámu zdroje SSVC 43 na vagon typu AB
2013 RegioJet, Praha Pevnostní posouzení upevnění fekální nádrže ASTRA
     
     
Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek