Management kvality

Management kvality společnosti

Dystiff s.r.o. má již od roku 1999 zaveden a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro technicko-inženýrské činnosti ve strojírenství, a to v oblastech:

  • Statická a dynamická analýza strojních zařízení a potrubních systémů.
  • Monitorování strojních zařízení, navrhování, kompletace a dodávání diagnostických, monitorovacích
    a zabezpečovacích systémů (do 04/2017).
ISO9001cz-sm ISO9001sm CMIsm


Ověřit platnost certifikátu ISO 9001


Zákaznické audity

SIGMA GROUP a.s.

… společnost DYSTIFF s.r.o. byla zařazena do seznamu prověřených dodavatelů SIGMA GROUP a.s. a SIGMA DIZ spol. s r.o. pro realizaci zakázek v oblasti výpočtů, měření, diagnostiky a průkazné dokumentace.
Platnost do: 12. 8. 2018

ČEZ a.s.
… prodlužujeme způsobilost společnosti Dystiff s.r.o., Železniční 548/4B, 779 00 Olomouc k inženýrským a technickým pomocím v oblasti strojírenství a energetických zařízení pro společnost ČEZ a.s.
Platnost do: 23. 11. 2013

I&C Energo a.s.
… systém managementu kvality je vyhovující k dodávkám služeb:
- zajištění dílčích plnění údržby LC,
- servis diagnostických systémů ASPPD
Platnost do: 31. 8. 2014

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek